Nowości PLS

Dwie nowości PLS z ostatnio przeglądanej literatury… pierwsza to PLS-ROG – modyfikacja PLS biorąca pod uwagę pewne uporządkowanie analizowanych grup (np. zależności między intensywnością poszczególnych

Jak wino wpływa na sieci neuronów?

Sieci neuronowe… często nadużywane, niewłaściwie stosowane. Chemometrycy patrzą na nie z uprzedzeniem i podejrzeniem, ale właściwie zastosowane są nieocenione. Dla każdego warty przeczytania artykuł o

Zmarł prof. Yizeng Liang

Współpracownicy z College of Chemistry and Chemical Engineering, Central South University (Chiny) poinformowali dziś na liście dyskusyjnej ICS-L o śmierci (14 października) prof. Yizenga Lianga,

Ortogonalność wektorów

Każdy zna to pojęcie, ale przysłowiowy diabełek tkwi w najdrobniejszych detalach. Nowy artykuł w Journal of Chemometrics odkrywa mroczne tajemnice ortogonalności i polecić go można

Obrazowanie MS i kompresja danych

Obrazowanie MS jest źródłem ogromnej ilości danych (dla każdego piksela obrazu mamy zarejestrowane kompletne widmo MS). Dlatego poszukiwanie algorytmów kompresji takich widm jest bardzo celowym