Rozdzielanie sygnałów GC-MS

Zmodyfikowaną metodę rozdzielania nałożonych sygnałów chromatograficznych GC-MS (na przykładzie pestycydów) zaprezentowali autorzy z Chin w Journal of Separation Science [1]. Do zbierania widm czystych składników używana jest analiza składowych niezależnych (ICA), a następnie profile związków uzyskuje się metodą ITTFA (Iterative Target Factor Analysis), połączoną z NNIA (non-negative immune algorithm). Pracę warto przeczytać również ze względu na krótkie, ale bardzo konkretne podsumowanie najważniejszych metod stosowanych do rozdzielania nałożonych pików umieszczone we wstępie.

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

References

  1. X. Wu, W. Cai, and X. Shao, "Resolving overlapping GC-MS signals with a multistep screening chemometric approach for the fast determination of pesticides", Journal of Separation Science, vol. 37, pp. 828-834, 2014. http://dx.doi.org/10.1002/jssc.201301268

Comments

comments

Comments are closed