Rozdzielanie krzywych w badaniu polimorfizmu

Zastosowanie technik rozdzielania krzywych jest bardzo szerokie – a bardzo ciekawą i nietypową aplikacją tej metody jest nowa praca poświęcona zmianom polimorfizmu cymetydyny w funkcji czasu/temperatury [1]. Przy okazji lektury tej pracy warto sięgnąć do bardzo wartościowych przeglądówek (cytowanych zresztą przez autorów): o analizie polimorfizmu leków [2] oraz samej metodzie MCR-ALS [3], [4].

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

References

  1. N.L. Calvo, R.M. Maggio, and T.S. Kaufman, "A dynamic thermal ATR-FTIR/chemometric approach to the analysis of polymorphic interconversions. Cimetidine as a model drug", Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, vol. 92, pp. 90-97, 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpba.2013.12.036
  2. N. Chieng, T. Rades, and J. Aaltonen, "An overview of recent studies on the analysis of pharmaceutical polymorphs", Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, vol. 55, pp. 618-644, 2011. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpba.2010.12.020
  3. A. de Juan, and R. Tauler, "Multivariate Curve Resolution (MCR) from 2000: Progress in Concepts and Applications", Critical Reviews in Analytical Chemistry, vol. 36, pp. 163-176, 2006. http://dx.doi.org/10.1080/10408340600970005
  4. C. Ruckebusch, and L. Blanchet, "Multivariate curve resolution: A review of advanced and tailored applications and challenges", Analytica Chimica Acta, vol. 765, pp. 28-36, 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2012.12.028

Comments

comments

Comments are closed