Elektroniczne nosy i języki

Dane zarejestrowane elektronicznymi językami i nosami są świetnymi królikami doświadczalnymi do chemometrycznej analizy. W najnowszym artykule w ACA została zaprezentowana metoda analizy takich danych oparta o KDA (Kernel Discriminant Analysis) [1]. Więcej informacji znajdziemy w pracy Ni i Kokot [2], gdzie autorzy przekrojowo dyskutują o chemometrii w elektroanalizie. Sama technika jest doskonale opisana w pracach przeglądowych Perisa i wsp. [3] czy też del Valle [4], a zastosowania opisali Baldwin i wsp. [5]. Warto przeczytać też pracę przeglądową polskich autorów, którzy zajmują się takimi badaniami [6].

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

References

  1. L. Zhang, and F. Tian, "A new kernel discriminant analysis framework for electronic nose recognition", Analytica Chimica Acta, vol. 816, pp. 8-17, 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2014.01.049
  2. Y. Ni, and S. Kokot, "Does chemometrics enhance the performance of electroanalysis?", Analytica Chimica Acta, vol. 626, pp. 130-146, 2008. http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2008.08.009
  3. M. Peris, and L. Escuder-Gilabert, "A 21st century technique for food control: Electronic noses", Analytica Chimica Acta, vol. 638, pp. 1-15, 2009. http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2009.02.009
  4. M. del Valle, "Electronic Tongues Employing Electrochemical Sensors", Electroanalysis, pp. n/a-n/a, 2010. http://dx.doi.org/10.1002/elan.201000013
  5. E.A. Baldwin, J. Bai, A. Plotto, and S. Dea, "Electronic Noses and Tongues: Applications for the Food and Pharmaceutical Industries", Sensors, vol. 11, pp. 4744-4766, 2011. http://dx.doi.org/10.3390/s110504744
  6. P. Ciosek, and W. Wróblewski, "Potentiometric Electronic Tongues for Foodstuff and Biosample Recognition—An Overview", Sensors, vol. 11, pp. 4688-4701, 2011. http://dx.doi.org/10.3390/s110504688

Comments

comments

Comments are closed