Selekcja zmiennych w QSAR i nie tylko

Wracamy do tematyki selekcji zmiennych, tym razem w QSAR. Eklund i wsp. [1] porównują różne metody selekcji zmiennych, biorąc jednak pod uwagę połączenie z konkretną techniką regresji po takiej selekcji – nie można bowiem założyć, że techniki można łączyć dowolnie bez zmian ogólnej skuteczności modelowania. Przekrojowo z tematyką selekcji zmiennych można zapoznać się zaczynając od najważniejszych prac, omawiających zastosowanie w spektroskopii NIR [2], techniki selekcji łączone z regresją PLS [3], zastosowanie w QSAR [4], czy też ogólne spojrzenie na wielowymiarową kalibrację [5].

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

References

  1. M. Eklund, U. Norinder, S. Boyer, and L. Carlsson, "Choosing Feature Selection and Learning Algorithms in QSAR", Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 54, pp. 837-843, 2014. http://dx.doi.org/10.1021/ci400573c
  2. Z. Xiaobo, Z. Jiewen, M.J. Povey, M. Holmes, and M. Hanpin, "Variables selection methods in near-infrared spectroscopy", Analytica Chimica Acta, vol. 667, pp. 14-32, 2010. http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2010.03.048
  3. T. Mehmood, K.H. Liland, L. Snipen, and S. Sæbø, "A review of variable selection methods in Partial Least Squares Regression", Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 118, pp. 62-69, 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemolab.2012.07.010
  4. M. Gonzalez, C. Teran, L. Saiz-Urra, and M. Teijeira, "Variable Selection Methods in QSAR: An Overview", Current Topics in Medicinal Chemistry, vol. 8, pp. 1606-1627, 2008. http://dx.doi.org/10.2174/156802608786786552
  5. M. Forina, S. Lanteri, M.C.C. Oliveros, and C.P. Millan, "Selection of useful predictors in multivariate calibration", Analytical and Bioanalytical Chemistry, vol. 380, pp. 397-418, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/s00216-004-2768-x

Comments

comments

Comments are closed