Bootstrapping w chemometrii

Czym jest bootstrapping? Najprościej mówiąc – metodą określania rozkładu pewnej wielkości, gdy rozkład nie jest możliwy do prostego analitycznego wyznaczenia. Wielkość jest wyliczana z użyciem losowych podzbiorów danych, a uzyskane wyniki są przybliżeniem rozkładu badanego parametru. Tej technice jest poświęcony nowy artykuł w Journal of Chemometrics [1], a dla osób mało obeznanych z tą koncepcją polecam flagowy artykuł na ten temat [2].

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

References

  1. J. Palarea-Albaladejo, J.A. Martín-Fernández, and R.A. Olea, "A bootstrap estimation scheme for chemical compositional data with nondetects", Journal of Chemometrics, vol. 28, pp. 585-599, 2014. http://dx.doi.org/10.1002/cem.2621
  2. R. Wehrens, H. Putter, and L.M. Buydens, "The bootstrap: a tutorial", Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 54, pp. 35-52, 2000. http://dx.doi.org/10.1016/S0169-7439(00)00102-7

Comments

comments

Comments are closed