Walidacja modeli QSAR

Techniki oceniające realną zdolność predykcyjną modeli QSAR są przedmiotem nieustannych debat. W najnowszym EJPS [1] znajdziemy dyskusję na temat walidacji poprzez regresję bez wyrazu wolnego (RTO – regression through origin). Dość ciekawe podejście, a zdanie na ten temat każdy może mieć inne… Jako literaturę uzupełniającą (oprócz referencji w powyższym artykule) polecić trzeba pracę Anderssena i wsp. [2] na temat dodatkowej walidacji modeli (mało związane z QSAR, ale jak najbardziej zastosowywalne w tej materii). Dwie inne prace [3] [4] również nadają się do poduszki…

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

References

  1. A. Shayanfar, and S. Shayanfar, "Is regression through origin useful in external validation of QSAR models?", European Journal of Pharmaceutical Sciences, vol. 59, pp. 31-35, 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejps.2014.03.007
  2. E. Anderssen, K. Dyrstad, F. Westad, and H. Martens, "Reducing over-optimism in variable selection by cross-model validation", Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 84, pp. 69-74, 2006. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemolab.2006.04.021
  3. D.I. Broadhurst, and D.B. Kell, "Statistical strategies for avoiding false discoveries in metabolomics and related experiments", Metabolomics, vol. 2, pp. 171-196, 2006. http://dx.doi.org/10.1007/s11306-006-0037-z
  4. M.T. Cronin, and T. Schultz, "Pitfalls in QSAR", Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, vol. 622, pp. 39-51, 2003. http://dx.doi.org/10.1016/S0166-1280(02)00616-4

Comments

comments

Comments are closed