Preprocessing sygnałów chromatograficznych

Sygnały chromatograficzne są ostatnio coraz częściej obrabiane chemometrycznie w całości jako odciski palca (fingerprints). Pozwala to na identyfikcję interesujących pików, np. biomarkerów, w bardzo złożonych mieszaninach. Wszystkim stosującym chemometrię do obróbki takich sygnałów należy polecić (a w zasadzie zarekomendować jako lekturę obowiązkową…) nową publikację we współpracy na linii Katowice-Wiedeń [1]. Artykuł przedstawia porównawcze rozważania o stosowanych metodach normalizacji sygnałów, stosowanych do usunięcia efektu błędów losowych objętości nastrzyku. Wnioski – metoda TSN (Total Sum Normalization) nie jest wcale tak dobra, jak by się wydawało. Nie sposób nie wspomnieć o innej pracy [2] cytowanej w bibliografii, a będącej doskonałym uzupełnieniem.

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

References

  1. P. Filzmoser, and B. Walczak, "What can go wrong at the data normalization step for identification of biomarkers?", Journal of Chromatography A, vol. 1362, pp. 194-205, 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2014.08.050
  2. J. Engel, J. Gerretzen, E. Szymańska, J.J. Jansen, G. Downey, L. Blanchet, and L.M. Buydens, "Breaking with trends in pre-processing?", TrAC Trends in Analytical Chemistry, vol. 50, pp. 96-106, 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2013.04.015

Comments

comments

Comments are closed