PLS-DM

Pomysł Oliverego i wsp. [1] powinien być lekturą obowiązkową dla każdego użytkownika metody PLS. O co chodzi? O partial least squares density modeling (PLS-DM), którą to nową metodę autorzy opisują od strony teoretycznej i pokazują jej zastosowanie w praktyce do danych spektralnych z NIR. Jako uzupełnienie polecam inny stosunkowo nowy artykuł z klasyfikacji z zastosowaniem PLS [2].

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

References

  1. P. Oliveri, M.I. López, M.C. Casolino, I. Ruisánchez, M.P. Callao, L. Medini, and S. Lanteri, "Partial least squares density modeling (PLS-DM) – A new class-modeling strategy applied to the authentication of olives in brine by near-infrared spectroscopy", Analytica Chimica Acta, vol. 851, pp. 30-36, 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2014.09.013
  2. L. Xu, S. Yan, C. Cai, and X. Yu, "One-class partial least squares (OCPLS) classifier", Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 126, pp. 1-5, 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemolab.2013.04.008

Comments

comments

Comments are closed