MCR-ALS na obrazach Ramanowskich

Nowy artykuł w JPBA autorstwa M. Boiret, A. de Juan i wsp. [1] przedstawia detekcję i ocenę rozmieszczenia składnika tabletki (występującego w niewielkiej ilości) na podstawie hiperspektralnych obrazów Ramanowskich. Polecam każdemu, kto ma do czynienia z takimi danymi. Oczywiście wszystko polega na MCR-ALS; w artykule zacytowano sporo cennych przeglądówek i nie tylko. Tym razem pragnę zwrócić uwagę na dwuczęściowy artykuł Burgera i Geladiego [2] [3], zasługujący na znacznie więcej cytowań, niż mówią aktualne bazy.

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

References

  1. M. Boiret, A. de Juan, N. Gorretta, Y. Ginot, and J. Roger, "Distribution of a low dose compound within pharmaceutical tablet by using multivariate curve resolution on Raman hyperspectral images", Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, vol. 103, pp. 35-43, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpba.2014.10.024
  2. J. Burger, and P. Geladi, "Hyperspectral NIR image regression part I: calibration and correction", Journal of Chemometrics, vol. 19, pp. 355-363, 2005. http://dx.doi.org/10.1002/cem.938
  3. J. Burger, and P. Geladi, "Hyperspectral NIR image regression part II: dataset preprocessing diagnostics", Journal of Chemometrics, vol. 20, pp. 106-119, 2006. http://dx.doi.org/10.1002/cem.986

Comments

comments

Comments are closed