Nowości o regresji PLS

W ostatnich dniach ukazało się kilka artykułów dotyczących nowych badań nad regresją PLS. Zapraszam do zapoznania się z łączeniem SO-PLS i analizy dyskryminacyjnej [1], problemem szacowania niepewności predykcji [2], zbieżnością trójlinearnych algorytmów PLS [3], czy zastosowaniem OPLS w monitorowaniu procesów [4]. Miłej lektury!

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

References

  1. A. Biancolillo, I. Måge, and T. Næs, "Combining SO-PLS and linear discriminant analysis for multi-block classification", Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 141, pp. 58-67, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemolab.2014.12.001
  2. Y. Zhang, and T. Fearn, "A linearization method for partial least squares regression prediction uncertainty", Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 140, pp. 133-140, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemolab.2014.11.011
  3. M. Hanafi, S.S. Ouertani, J. Boccard, G. Mazerolles, and S. Rudaz, "Multi-way PLS regression: Monotony convergence of tri-linear PLS2 and optimality of parameters", Computational Statistics & Data Analysis, vol. 83, pp. 129-139, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2014.10.003
  4. N. Souihi, A. Lindegren, L. Eriksson, and J. Trygg, "OPLS in batch monitoring – Opens up new opportunities", Analytica Chimica Acta, vol. 857, pp. 28-38, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2014.12.003

Comments

comments

Comments are closed