QSAR – nie tylko walidacja

Walidacja modeli QSAR powoli przestaje wystarczać – wg aktualnej wiedzy dla każdego modelu konieczne jest określenie możliwego zakresu zastosowania modelu (applicability domain, AD). Nowa praca w Chemolabie pozwala na zapoznanie się zarówno z tym problemem, jak i nową propozycją jego rozwiązania [1].

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

References

  1. K. Roy, S. Kar, and P. Ambure, "On a simple approach for determining applicability domain of QSAR models", Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 145, pp. 22-29, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemolab.2015.04.013

Comments

comments

Comments are closed