Wpływ czynników na chromatogramy

W przypadku oceny wpływu więcej niż jednego czynnika na chromatogramy, nie poleca się bezpośredniej analizy sygnałów metodami PCA lub PLS. Dlaczego? Odpowiedź, wraz z propozycją nowej metody i porównaniem jej z wcześniejszymi rozwiązaniami, znajdziemy w nowym artykule Mariniego i wsp. [1].

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

References

  1. F. Marini, D. de Beer, E. Joubert, and B. Walczak, "Analysis of variance of designed chromatographic data sets: The analysis of variance-target projection approach", Journal of Chromatography A, vol. 1405, pp. 94-102, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2015.05.060

Comments

comments

Comments are closed