Walidacja QSAR

Po kilku tygodniach przerwy, na tapecie mamy kolejną pracę o walidacji modeli QSAR, tym razem w oparciu o średni błąd absolutny (MAE) [1] i jego odchylenie standardowe. Jeśli ktoś jeszcze nie czytał tego artykułu w ramach uzupełnienia [2], to najwyższy czas – 1800 cytowań.

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

References

  1. K. Roy, R.N. Das, P. Ambure, and R.B. Aher, "Be aware of error measures. Further studies on validation of predictive QSAR models", Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 152, pp. 18-33, 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemolab.2016.01.008
  2. A. Golbraikh, and A. Tropsha, "Beware of q2!", Journal of Molecular Graphics and Modelling, vol. 20, pp. 269-276, 2002. http://dx.doi.org/10.1016/S1093-3263(01)00123-1

Comments

comments

Comments are closed