Analiza kierunkowych median

Analiza czynników głównych znajduje kierunki w oparciu o wariancję. W przypadku bardzo złożonych danych może okazać się równie ciekawe znalezienie kierunków opisujących większość obiektów, niezależnie od wariancji na innych kierunkach, czy też rozkładu samych danych. Do tego może służyć nowa metoda analizy kierunkowych median (DMA – Directional Median Analysis) [1]. Funkcje do R i Matlaba umożliwiające zastosowanie tej techniki są dostępne tutaj.

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

References

  1. . Komsta, "Directional median analysis", Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 153, pp. 110-115, 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemolab.2016.03.005

Comments

comments

Comments are closed