Chemolab nr 130

Z datą 14 stycznia ukazał się 130. numer Chemolabu.

Cztery artykuły z tego wydania zasługują na szeroką uwagę.

Pierwszy z nich [1] omawia problem preprocessingu sygnałów NMR, proponując jednoczesną korekcję fazy oraz rozproszenia. Według autorów strategia ta znacznie poprawia filtrowanie zmienności nie zawierającej żadnej użytecznej informacji.

W drugim przypadku [2] autorzy omawiają i kompleksowo porównują różne metody wyboru optymalnej liczby głównych składowych w modelu PCA oparte o walidację krzyżową. Jest to bardzo ważny artykuł dla każdego, kto używa PCA i staje w codziennej pracy naukowej przed koniecznością interpretacji modelu zbudowanego z optymalnej liczby składowych.

Dane chemiczne bardzo często są testowane na zgodność z rozkładem normalnym. Tej tematyce poświęcony jest trzeci artykuł [3]. Omawia on metody, które nie odrzucają hipotezy o rozkładzie normalnym w przypadku pojedynczych obserwacji odstających (czyli metody stabilne).

Na deser warto przeczytać obszerne rozważania [4] o zależnościach pomiędzy PLS i PCA z uwzględnieniem XY-PCA (czyli PCA na łączonych macierzach X i Y).

Zachęcam do lektury!

 

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook

References

  1. B. Worley, and R. Powers, "Simultaneous phase and scatter correction for NMR datasets", Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 131, pp. 1-6, 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemolab.2013.11.005
  2. P. Eshghi, "Dimensionality choice in principal components analysis via cross-validatory methods", Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 130, pp. 6-13, 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemolab.2013.09.004
  3. M. Stehlík, L. Střelec, and M. Thulin, "On robust testing for normality in chemometrics", Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 130, pp. 98-108, 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemolab.2013.10.010
  4. J.L. Godoy, J.R. Vega, and J.L. Marchetti, "Relationships between PCA and PLS-regression", Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 130, pp. 182-191, 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemolab.2013.11.008

Comments

comments

Comments are closed