Spektrometria IR w badaniach roślin

Przenośne spektrofotometry pozwalają na szybką analizę “in field”, czyli w warunkach polowych. Takie badania roślin to temat nowego interesującego review, oczywiście w połączeniu z technikami

Walidacja modeli QSAR

Każdemu zajmującemu się QSAR czytelnikowi należy polecić lekturę nowego artykułu o walidacji w QSAR . Dotyczy on walidacji metodą RTO (Regression Through Origin). Odnośniki w

Nowa metoda selekcji zmiennych

Temat selekcji wraca po miesiącu pod postacią dwóch artykułów. Pierwszy to nowa metoda selekcji zmiennych w PLS, nazwana Recursive weighted partial least squares (rPLS). Drugi

Projektowanie nietypowych doświadczeń

Nie każde zjawiska można badać przy użyciu konwencjonalnych, standardowych metod projektowania eksperymentu. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, autorzy nowego artykułu w Chemolabie proponują algorytm wypełniający przestrzeń

Modele genomiczne w chemometrii

Analiza danych wielowymiarowych z macierzami bardzo szerokimi (ogromna liczba zmiennych w stosunku do obserwacji) jest często stosowana w genomice. Nowy artykuł w Journal of Chemometrics

Nowości w rozdzielaniu krzywych

W nowym ACA znajdziemy pracę poświęconą nowym rozwiązaniom w rozdzielaniu krzywych (self modelling curve resolution). Autorzy dokonują obszernego przeglądu istniejących metod oraz proponują własne rozszerzenia,

Obcinanie szumu

Odszumianie sygnałów pomiarowych (we właściwy sposób) to jeden z ważniejszych etapów obróbki wstępnej danych chemicznych. Zhurov i wsp. proponują nową metodę odszumiania sygnałów MS ,