Nowy algorytm NNLS

NNLS (nonnegative least squares) to metoda regresji gwarantująca uzyskiwanie wyłącznie dodatnich (lub zerowych) współczynników. W chemometrii ma wiele zastosowań (zarówno sama z siebie, jak i

Bootstrapping w chemometrii

Czym jest bootstrapping? Najprościej mówiąc – metodą określania rozkładu pewnej wielkości, gdy rozkład nie jest możliwy do prostego analitycznego wyznaczenia. Wielkość jest wyliczana z użyciem

Spektrometria IR w badaniach roślin

Przenośne spektrofotometry pozwalają na szybką analizę “in field”, czyli w warunkach polowych. Takie badania roślin to temat nowego interesującego review, oczywiście w połączeniu z technikami

Walidacja modeli QSAR

Każdemu zajmującemu się QSAR czytelnikowi należy polecić lekturę nowego artykułu o walidacji w QSAR . Dotyczy on walidacji metodą RTO (Regression Through Origin). Odnośniki w

Nowa metoda selekcji zmiennych

Temat selekcji wraca po miesiącu pod postacią dwóch artykułów. Pierwszy to nowa metoda selekcji zmiennych w PLS, nazwana Recursive weighted partial least squares (rPLS). Drugi

Projektowanie nietypowych doświadczeń

Nie każde zjawiska można badać przy użyciu konwencjonalnych, standardowych metod projektowania eksperymentu. Wychodząc naprzeciw temu problemowi, autorzy nowego artykułu w Chemolabie proponują algorytm wypełniający przestrzeń

Modele genomiczne w chemometrii

Analiza danych wielowymiarowych z macierzami bardzo szerokimi (ogromna liczba zmiennych w stosunku do obserwacji) jest często stosowana w genomice. Nowy artykuł w Journal of Chemometrics

Nowości w rozdzielaniu krzywych

W nowym ACA znajdziemy pracę poświęconą nowym rozwiązaniom w rozdzielaniu krzywych (self modelling curve resolution). Autorzy dokonują obszernego przeglądu istniejących metod oraz proponują własne rozszerzenia,