Przeglądówki na wakacje

Co słychać w najnowszej prasie? Kilka artykułów przeglądowych, w sam raz na urlopowo-wakacyjną lekturę. Coś dla siebie znajdą miłośnicy metabolomiki , chromatografii gazowej , in

Dwa nowe toolboxy

W dziale opisu oprogramowania w Chemolabie ukazały się artykuły poświęcone dwóm nowym toolboxom do środowiska MATLAB. Pierwszy z nich, nazwany FINNEE , jest dedykowany do

Analiza kierunkowych median

Analiza czynników głównych znajduje kierunki w oparciu o wariancję. W przypadku bardzo złożonych danych może okazać się równie ciekawe znalezienie kierunków opisujących większość obiektów, niezależnie

Nowości PLS

Penalizacja, funkcjonalizacja, stabilność, to wszystko można dodawać w dowolnej kombinacji do regresji PLS, czyniąc tę technikę lepszą do konkretnych zastosowań. Dziś na tapecie mamy dwa

Lasy losowe bez nadzoru

Lasy losowe (random forest) to doskonałe narzędzia do nieliniowego modelowania z nadzorem, analogicznie do regresji. Ale nie tylko! Można ich używać również w wersji bez

R2 w kalibracji

Regresja w kalibracji, nadużycia związane z traktowaniem współczynnika R2 jako wyroczni w kwestii liniowości – o tym napisano już całe tomy. Ale nie zaszkodzi zapoznać

Walidacja QSAR

Po kilku tygodniach przerwy, na tapecie mamy kolejną pracę o walidacji modeli QSAR, tym razem w oparciu o średni błąd absolutny (MAE) i jego odchylenie